Mozzarella cheese
and tomato

Vegetarian Mozzarella cheese, tomato€ 4,00